1.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

4. ΕΛΕΓΧΟΣ

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πακέτα Web Hosting – Ιστοφιλοξενία

Simple 250

3000Έτος
 • 250 ΜΒ Storage
 • 2,5 GB Bandwith
 • 24 Restore points/day Backup
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Parked Domains

Simple 500

4000Έτος
 • 500 ΜΒ Storage
 • 5,0 GB Bandwith
 • 24 Restore points/day Backup
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Parked Domains

Simple 1000

5000Έτος
 • 1000 ΜΒ Storage
 • 10,0 GB Bandwith
 • 24 Restore points/day Backup
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Parked Domains

Simple 2500

10000Έτος
 • 2500 ΜΒ Storage
 • 25,0 GB Bandwith
 • 24 Restore points/day Backup
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Parked Domains

Simple 5000

15000Έτος
 • 5000 ΜΒ Storage
 • 50,0 GB Bandwith
 • 24 Restore points/day Backup
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Parked Domains

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha